INFORMACJE OGÓLNE


O naszej firmie
Wyróżnienia i nagrody
Dlaczego z nami ?
Nasz sprzęt wodny
Cennik usług wodnych
Kontakt z nami


GDZIE NA KAJAKOWANIE


Jezioro Głębokie
Jezioro Dąbie
Międzyodrze
Rzeka Odra
Rzeka Ina
Rzeka Płonia
Rzeka Krąpiel
Rzeka Łarpia


PROGNOZY POGODY


Norweska Szczecin
Niemiecka Szczecin
Windy.com
Meteo.pl
BURZOWO.INFO


WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW TURYSTYKI


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU WODNEGO

Najemca/Klient – osoba fizyczna bądź prawna, wypożyczająca sprzęt wodny

Wynajmujący – WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O., ul. Boh. Getta W-go 18/9, 70-303     Szczecin, NIP: 8522641274, REGON: 369636172, KRS 0000720255

 

Zasady ogólne:

 1. Sprzęt pływający wypożyczany jest wraz z wyposażeniem; kamizelki asekuracyjne i wiosła. Wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą Wynajmującemu dowód osobisty oraz akceptują warunki niniejszego regulaminu, stwierdzając to własnoręcznym podpisem na umowie najmu, regulującej zobowiązania stron.
 2. Osoby do 17 roku życia włącznie, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 3. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się. Sprzęt nie zostanie również wypożyczony, jeśli Wynajmujący stwierdzi posiadanie alkoholu lub środków odurzających w bagażu wypożyczających.

Odpowiedzialność Najemcy:

 1. Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
 2. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność za zaginięcie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu kajakowego. W niektórych przypadkach Wypożyczający może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu W przypadku niezwrócenia lub całkowitego uszkodzenia sprzętu, Najemca ponosi wszelkie koszty z tym związane. :
 • Kajak – 2200,00 sztuka
 • Rower wodny – 8500,00 sztuka
 • Wiosło – 100,00 sztuka
 • Kamizelka asekuracyjna – 100,00 sztuka
 • Worek wodoszczelny – 90,00 sztuka
 • Etui wodoszczelne – 20,00 sztuka

Zniszczony całkowicie sprzęt Najemca otrzymuje na własność. W przypadku niewywiązania się z obowiązku rekompensaty strat Wynajmującego, sprawa kierowana jest do sądu

W przypadku zdekompletowania lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Uczestnik zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wypożyczającego kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu. W przypadku uszkodzenia kajaka, Najemca ponosi koszty naprawy w wysokości:

 • 1 cm2 poszycia kajaku – 150,00
 • 1 cm2 poszycia roweru wodnego 300,00,00
 1. W przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonego sprzętu (zmęczenie, warunki pogodowe, przedłużenie wycieczki), Najemca ma obowiązek poinformować Wynajmującego telefonicznie. Ponosi wówczas koszty tj. za wypożyczenie na cały dzień/lub wycieczkę/lub spływ kajakowy, plus koszt awaryjnego transportu zgodnie z cennikiem wypożyczalni. Maksymalny okres spóźnienia 1 doba.
 2. Najemca zdaje kajak w takim samym stanie czystości w jakim otrzymał. Sprzątanie kajaków po spływie jest dodatkową usługą wykonywaną zgodnie z cennikiem Wynajmującego.

 

Odpowiedzialność Wynajmującego:

 1. Wynajmujący zapewnia sprawny sprzęt wodny.
 2. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie samochody oraz inny sprzęt, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz utraty zdrowia lub śmierci Najemcy.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji, powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 4. Wynajmujący przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności.

Postanowienia końcowe:

 1. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów poruszania się po wodach morskich i śródlądowych, ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż.. Odpadki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników. Na terenie Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry, w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z Rozporządzenia nr 9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 45, poz. 1051) m.in.: zakazie umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, zakazie pływania na silnikach spalinowych. Art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami), który mówi, ze zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Zakazie niszczenia wszelkiej roślinności.
 2. Najemcy zabrania się:
  1. kąpieli podczas pływania
  2. wędkowania z kajaków
  3. zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
  4. picia alkoholu oraz używania środków odurzających, w czasie dysponowania kajakiem
  5. wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
  6. zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju
 3. Najemca zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
  2. zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
  3. opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,
  4. zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany
  5. kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób
  6. założenia kamizelki asekuracyjnej na czas pokonywania trasy
  7. posiadania elementów odblaskowych oraz świateł w przypadku trasy nocnej

* regulamin zatwierdzono 25 maja 2018 roku.

KORZYSTAJ ZE SPRZĘTU WODNEGO Z GŁOWĄ

ZABRANIA SIĘ:

 1. Kąpieli podczas korzystania ze sprzętu wodnego (w tym skoków ze sprzętu do wody)
 2. Wędkowania ze sprzętu wodnego
 3. Zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
 4. Użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem
 5. Picia alkoholu oraz używania środków odurzających, w czasie dysponowania sprzętem wodnym
 6. Wykorzystywania sprzętu wodnego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 7. Zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju
 8. Korzystania z wydanego sprzętu wodnego, przez większą ilość osób, niż jest on przeznaczony
 9. Odstępowania, podnajmowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim oraz pozostawiania go bez opieki

MASZ OBOWIĄZEK:

 1. Pływania w środkach asekuracyjnych/ratunkowych przez cały okres użytkowania sprzętu wodnego
 2. Opieki nad sprzętem wodnym przez cały okres jego użytkowania oraz zwrotu w takim stanie w jakim został pobrany
 3. Obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i pasażerom
 4. Przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie RP
 5. Zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu i pasażerów
 6. Kulturalnego i życzliwego zachowania się wobec innych osób
 7. Nie wpływania na teren oznaczonego kąpieliska Głębokie
 8. Stosowania się do poleceń obsługi wypożyczalni kajaków, kąpieliska Głębokie oraz służb ratowniczych i państwowych

Masz pytania ? Zadzwoń 501036860 w godz. 10:00-18:00, lub napisz e-mail biuro@kajaki.szczecin.pl .


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl