NIESTETY PO KILKU LATACH ROZMÓW Z MIASTEM, NIC NIE WYSZŁO ZE ZBUDOWANIA W SZCZECINIE MIEJSKIEJ PRZYSTANI KAJAKOWEJ NAD PARNICĄ. PISZĘ TO Z BARDZO CIĘŻKIM SERCEM, WIEDZĄC ŻE OSTATNIE 13 LAT PRACY I ROZWOJU, IDZIE POWOLI NA MARNE.
 
Z tego powodu zawieszam tymczasowo realizację wycieczek po Szczecinie i Międzyodrzu. Szukam oczywiście cały czas rozwiązania problemu.
 
W ofercie pozostają:

Spływy kajakowe Iną od Stargardu do Goleniowa - www.wycieczki.szczecin.pl/ina

A latem czynna będzie Przystań Wodna Głębokie - kajaki, rowery wodne

 
Obecnie nie mamy stałego miejsca na sprzęt, zaś dotychczasowe miejsce na teraz jest mocno ograniczone. Przyczyną rezygnacji z przystani zwyczajnie są koszty. Dzierżawa terenu 25x25 metrów, to koszt 77 tysięcy rocznie i to w założeniu że nie będzie podwyżek - dwa lata temu ta stawka wynosiła 37 tysięcy !! Po za tym umowa dzierżawy na 3 lata, co stawia bez sensu kwestię postawienia stałej infrastruktury, gdyż nigdy nie ma gwarancji że umowa będzie przedłużona, dodatkowe koszty dzierżawy nabrzeża .... . W połączeniu z resztą koniecznych prac, inwestycji, pracowników, za 3 lata zapłacimy ponad 600 000,00 złotych. Nigdy nie uda się tego zrównoważyć usługami kajakowymi nawet w 50% , szczególnie gdy przystań działa kilka miesięcy w roku i jest mocno zależna od warunków pogodowych. Gdy coś się nie zamyka finansowo, to niestety nie powstanie, gdy nie jest oczywiście jakimś przedsięwzięciem państwowym, czy samorządowym. Chciałem zrobić coś fajnego, kajakowego w tym Szczecinie. Niestety, nie da się.
Mam jeszcze jeden fajny pomysł, ale dość drogi, więc musi być wsparcie zewnętrzne z jakiego RPO, oraz firma/osoba która pomoże napisać i rozliczyć taki wniosek.
 
Z pozdrowieniami na lepsze czasy i z nadzieję mimo wszystko na ten sezon :)
Robert Filipski
KOMUNIKAT ODNOŚNIE USŁUG KAJAKOWYCH 2022

2022 - XIII SEZON TURYSTYCZNY WIKINGA SZCZECIN

Jesteśmy z Wami i dzięki Wam już 13 lat.

Sezon kajakowy kończymy 11 września 2022 roku.

Do końca września obsługujemy jedynie grupy zorganizowane - minimalna ilość kajaków 5 sztuk


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU WODNEGO

Najemca/Klient – osoba fizyczna bądź prawna, wypożyczająca sprzęt wodny

Wynajmujący – WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O., ul. Boh. Getta W-go 18/9, 70-303     Szczecin, NIP: 8522641274, REGON: 369636172, KRS 0000720255

 

Zasady ogólne:

 1. Sprzęt pływający wypożyczany jest wraz z wyposażeniem; kamizelki asekuracyjne i wiosła. Wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą Wynajmującemu dowód osobisty oraz akceptują warunki niniejszego regulaminu, stwierdzając to własnoręcznym podpisem na umowie najmu, regulującej zobowiązania stron.
 2. Osoby do 17 roku życia włącznie, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 3. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się. Sprzęt nie zostanie również wypożyczony, jeśli Wynajmujący stwierdzi posiadanie alkoholu lub środków odurzających w bagażu wypożyczających.

Odpowiedzialność Najemcy:

 1. Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
 2. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność za zaginięcie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu kajakowego. W niektórych przypadkach Wypożyczający może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu W przypadku niezwrócenia lub całkowitego uszkodzenia sprzętu, Najemca ponosi wszelkie koszty z tym związane. :
 • Kajak – 2200,00 sztuka
 • Rower wodny – 8500,00 sztuka
 • Wiosło – 100,00 sztuka
 • Kamizelka asekuracyjna – 100,00 sztuka
 • Worek wodoszczelny – 90,00 sztuka
 • Etui wodoszczelne – 20,00 sztuka

Zniszczony całkowicie sprzęt Najemca otrzymuje na własność. W przypadku niewywiązania się z obowiązku rekompensaty strat Wynajmującego, sprawa kierowana jest do sądu

W przypadku zdekompletowania lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Uczestnik zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wypożyczającego kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu. W przypadku uszkodzenia kajaka, Najemca ponosi koszty naprawy w wysokości:

 • 1 cm2 poszycia kajaku – 150,00
 • 1 cm2 poszycia roweru wodnego 300,00,00
 1. W przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonego sprzętu (zmęczenie, warunki pogodowe, przedłużenie wycieczki), Najemca ma obowiązek poinformować Wynajmującego telefonicznie. Ponosi wówczas koszty tj. za wypożyczenie na cały dzień/lub wycieczkę/lub spływ kajakowy, plus koszt awaryjnego transportu zgodnie z cennikiem wypożyczalni. Maksymalny okres spóźnienia 1 doba.
 2. Najemca zdaje kajak w takim samym stanie czystości w jakim otrzymał. Sprzątanie kajaków po spływie jest dodatkową usługą wykonywaną zgodnie z cennikiem Wynajmującego.

 

Odpowiedzialność Wynajmującego:

 1. Wynajmujący zapewnia sprawny sprzęt wodny.
 2. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie samochody oraz inny sprzęt, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz utraty zdrowia lub śmierci Najemcy.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji, powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 4. Wynajmujący przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności.

Postanowienia końcowe:

 1. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów poruszania się po wodach morskich i śródlądowych, ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż.. Odpadki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników. Na terenie Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry, w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z Rozporządzenia nr 9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 45, poz. 1051) m.in.: zakazie umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, zakazie pływania na silnikach spalinowych. Art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami), który mówi, ze zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Zakazie niszczenia wszelkiej roślinności.
 2. Najemcy zabrania się:
  1. kąpieli podczas pływania
  2. wędkowania z kajaków
  3. zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
  4. picia alkoholu oraz używania środków odurzających, w czasie dysponowania kajakiem
  5. wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
  6. zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju
 3. Najemca zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
  2. zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
  3. opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,
  4. zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany
  5. kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób
  6. założenia kamizelki asekuracyjnej na czas pokonywania trasy
  7. posiadania elementów odblaskowych oraz świateł w przypadku trasy nocnej

* regulamin zatwierdzono 25 maja 2018 roku.

KORZYSTAJ ZE SPRZĘTU WODNEGO Z GŁOWĄ

ZABRANIA SIĘ:

 1. Kąpieli podczas korzystania ze sprzętu wodnego (w tym skoków ze sprzętu do wody)
 2. Wędkowania ze sprzętu wodnego
 3. Zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
 4. Użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem
 5. Picia alkoholu oraz używania środków odurzających, w czasie dysponowania sprzętem wodnym
 6. Wykorzystywania sprzętu wodnego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 7. Zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju
 8. Korzystania z wydanego sprzętu wodnego, przez większą ilość osób, niż jest on przeznaczony
 9. Odstępowania, podnajmowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim oraz pozostawiania go bez opieki

MASZ OBOWIĄZEK:

 1. Pływania w środkach asekuracyjnych/ratunkowych przez cały okres użytkowania sprzętu wodnego
 2. Opieki nad sprzętem wodnym przez cały okres jego użytkowania oraz zwrotu w takim stanie w jakim został pobrany
 3. Obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i pasażerom
 4. Przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie RP
 5. Zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu i pasażerów
 6. Kulturalnego i życzliwego zachowania się wobec innych osób
 7. Nie wpływania na teren oznaczonego kąpieliska Głębokie
 8. Stosowania się do poleceń obsługi wypożyczalni kajaków, kąpieliska Głębokie oraz służb ratowniczych i państwowych

Masz pytania ? Zadzwoń 501036860 w godz. 10:00-18:00, lub napisz e-mail biuro@kajaki.szczecin.pl .


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
google-site-verification=wfg-IFG4CmpIEcTo1nzg7FuqAapBTdLHliELEKxesqo
Sklep internetowy Shoper.pl