Zobacz cały szlak Żółty szlak spacerowy Wokół Połczyna Zdroju

P-S-ZKA-129, czarny Kamień Pomorski PKP - Głaz Królewski - Chrząszczewo 11,56 km

NUMER SZLAKU: P-S-ZKA-129, BRAK W EWIDENCJI PTTK.

PRZEBIEG SZLAKU: KAMIEŃ POMORSKI PKP - CHRZĄSZCZEWO - KRÓLEWSKI GŁAZ - BUNIEWICE - CHRZĄSZCZEWO - KAMIEŃ POMORSKI PKP

NAZWA SZLAKU: DO KRÓLEWSKIEGO GŁAZU

GMINY: KAMIEŃ POMORSKI

NAWIERZCHNIE: ASFALT, BRUK, BETON, UTWARDZONA, DROGA POLNA

KOLOR: CZARNY

ROK OSTATNIEGO MALOWANIA: 2013

ROK OSTATNIEGO MONITORINGU/POMIARU: 2013

DŁUGOŚĆ: 11,56 km (14,75 - 15,41)

WAŻNE UWAGI:

 1. Szlak ma charakter liniowy. Możliwość powrotu po oznakowaniu do dworca PKP asfaltem który pokonywaliśmy wczesniej lub trasą alternatywną (nieoznakowana)
 2. Szlak na odcinku w Kamieniu Pomorskim posiada wspólny przebieg z niebieskim szlakiem pieszym
 3. Szlak utworzono i oznakowano w 2013 roku. Wykonawca Wiking Szczecin na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim.

Pomiar wykonany za pomocą GPS Garmin 76CSx i 78S - Podany jest kilometraż całkowity oraz pomiędzy odcinkami.

CHARAKTERYSTYKA SZLAKU 

Szlak ma charakter liniowy. Prowadzi z Kamienia Pomorskiego przez Królewski Głaz do Chrząszczewa. Powrót proponujemy trasą alternatywna aby jak najmniej wracać przebytym już odcinkiem szlaku. Szlak należy do łatwych. Jedynie na odcinku nr 7 jest trudno przejezdny - zarastająca miejscami droga polna. Szlak opisywany jestw kierunku  Kamień Pom. PKP - Chrząszczewo - Chrząszczewko - Królewski Głaz - Buniewice - Chrząszczewo. Zapraszamy do wspólnego poznawania Gminy Kamień Pomorski.

Ocena skali trudności szlaku:

1 – łatwy bez utrudnień
2 – średni z miejscowymi utrudnieniami
3 – o utrudnionym przejściu/przejeździe

ODCINEK 1 - Kamień Pomorski PKP - ul. Orzeszkowej, długość odcinka 0,43 (0,43) km. Skala trudności; piesza 1, nordic walking 1, rower1. Nawierzchnia: asfalt, chodnik, droga utwardzona.

Naszą wędrówkę do Królewskiego Głazu rozpoczynamy obok dworca PKP i PKSw Kamieniu Pomorskim. Tutajna kilkudziesięciu metrach trasa przebiega wspólnie z niebieskim szlakiem pieszym Świnoujście - Dziwnówek (P-N-ZSW/ZKA-108) oraz Pomorską Drogą Swiętego Jakuba. Po dojściu do ulicy Mieszka I skręcamy w lewo i po chwili tuż przed torami kolejowymi w prawo. Tutaj poruszamy się droga utwardzoną, utworzoną na dawnej lini kolejowej do portu. Dochodzimy do ul. Orzeszkowej i skręcamy w lewo.

ODCINEK 2 - ul. Orzeszkowej - ul. M. Reja, długość odcinka 0,69 (1,12) km. Skala trudności; piesza 1, nordic walking 1, rower1. Nawierzchnia: chodnik.

Skręcamy w ul. Orzeszkowej i chodnikiem poruszamy się do jej końca. Rowerzyści trase pokonują ulicą zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Na rozwidleniu ulic, skręcamy w prawo w ul. Mikołaja Reja. 

ODCINEK 3 - ul. M. Reja - Chrząszczewo PKS, długość odcinka 2,05 (3,17) km. Skala trudności; piesza 1, nordic walking 1, rower1. Nawierzchnia: asfalt

Odcinek pokonujemy asfaltem zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Po wejściu w ulicę Reja poruszamy się na zachód. Przechodzimy przez most i znajdujemy się na Wyspie Chrząszczewskiej, trzeciej co dowielkości wyspie w Polsce. Wyspa znajduje się w obszarze NATURA 2000 - Ujście Odry i Zalew Szczeciński. W czasie II WŚ, wyspa stanowiła schronienie wycofujących się Niemców. Od 6 marca 1945 roku, po wycofaniu się z Kamienia Pomorskiego i wysadzeniu mostu bronili oni wyspy przed wojskami radzieckimi. Obrona trwała do 22 kwietnia 1945 roku. Z małego portu w Buniewicach niemieccy cywile oraz wojsko przeprawiali się przez Dziwnę. Tą samą drogą docierało na wyspę zaopatrzenie. Do dzisiejszego dnia można spotkać poszukiwaczy skarbów szukających kosztowności przedwojennych mieszkańćów okolic Kamienia Pomorskiego i fantów wojennych. Szkoda że portw Buniewicach nie został oczyszczony z niewybuchów i min, gdyż na pewno stanowiłby ciekawą alternatywę postoju miłośników turystyki wodnej. Na Wyspie Chrząszczewskiej umiejscowione były również wyrzutnie rakiet V, zbombardowane przez rosyjskie lotnictwo. Kolejną atrakcją i zarazem największą jest Królewski Głaz, ale o tym później. Warto wspomnieć, że wyspa pełniłą również rolę cmentarza plemion kultury pucharów lejkowatych zamieszkujących pobliskie tereny na wyspie Wolin i w okolicach Kamienia Pomorskiego.  Dochodzimy asfaltem do skrzyżowania we wsi Chrząszczewo.

ODCINEK 4 - Chrząszczewo PKS - areszt śledczy, długość odcinka 2,44 (5,61) km. Skala trudności; piesza 1, nordic walking 1, rower1. Nawierzchnia: asfalt

za http://aktywnewiesniaki.pl . Pierwsze świadectwa obecności grup ludzkich na terenie Chrząszczewa i okolic pochodzą z młodszej epoki kamienia. Na wzniesieniu – w obecnym wyrobisku podczas eksploatacji w XIX wieku ( przed rokiem 1827 ) kredy zniszczono cmentarzysko megalityczne kultury pucharów lejkowatych. Znajdowało się tam 18 grobów megalitycznych w tym jeden kurhan ziemny. Groby były zbudowane z około 10 wielkich kamieni. Tworzyły one, według zachowanych zapisów kręgi kamienne, wewnątrz których znajdowały się szczątki szkieletów z wyposażeniem grobowym m.in. znajdowały się w grobach siekierki krzemienne, noże krzemienne, broń krzemienna, krzemienny „młot”. W okolicach Chrząszczewa odkryto dwie osady należącej do kultury pucharów lejkowatych. Podczas badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1959 przez archeologa W. Garczyńskiego odkryto również cztery osady kultury łużyckiej. Odkrycia te świadczą o tym, że okolice Chrząszczewa mogły być już zasiedlone od 5 tysięcy lat i że osadnictwo było bardzo intensywne. Pierwsze wzmianki o wiosce pochodzą z 1170 roku - wioska nosi nazwę „insula Griztoa”. Następne z roku 1291 roku- „ insula.... Gristow” i roku 1308 „villa... Gristow”. W 1926 roku na polu E. Schmidta znaleziono kamień żarnowy z granitu ( obecnie znajduje się w wirydarzu katedralnym). Podczas badań powierzchniowych prowadzonych w 1959 roku natrafiono w pobliżu wioski na osadę z X- XII wieku. Łącznie w okolicy Chrząszczewa odkryto trzy osady i dwa sioła z wczesnego średniowiecza. Wioska należał przynajmniej od 1308 roku do kapituły kamieńskiej. Wzmianki o wiosce pochodzą również z 1312 i 1321 roku. W 1369 roku wspomniani są młynarze. W 1780 roku w wiosce znajdują się 2 wiatraki młyńskie. Chrząszczewo zostało w 1692 roku umieszczone na planie Wyspy Chrząszczewskiej wykonanym przez Szwedów (zaznaczono m.in. wiatrak młyński znajdujący przy starej drodze do Buniewic). W 1828 roku wykonano plan wioski. W 1939 roku było 20 gospodarstw rolnych posiadających łącznie 426 hektarów ziemi. W wiosce jeszcze po II wojnie światowej znajdował się dzwon wykonany z brązu z inskrypcją „GEGOSSEN VON C. VOSS IN". W pobliżu wioski znajdowały się 2 cmentarze niemieckie - niestety zostały one prawie doszczętnie zniszczone – pozostało kilka nagrobków wykonanych z głazów narzutowych. Na tzw. „motocrossie” znajduje się mocno uszkodzony pomnik poświęcony pamięci mieszkańców wioski poległych w I wojnie światowej. W wiosce znajdują się obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej, wśród nich zagrody nr 1, 5, 12, 21, 30; budynki mieszkalne nr 4, 7,9,13. 

We wsi Chrząszczewo, skręcamy w prawo i drogą o nawierzchni asfaltowej kierujemy się na północ. W okolicach wsi na uwagę zasługuje megalityczny kurhan. Poruszając się drogą, po prawej stronie widoczny jest ładny widok na Kamień Pomorski. Dochodzimy do skrzyżowania w Chrząszczewku. Dalej na północ dojdziemy do gospodarstwa agroturystycznego oraz szybów naftowych. To właśnie tutaj przez od wielu lat wydobywano ropę naftowę a charakterystyczny płomień spalanego gazu ziemnego widoczny był w molow Kamieniu Pomorskim. Skręcamy w lewo. Dochodzimy do aresztu śledczego w Kamieniu Pomorskim.

ODCINEK 5  - areszt śledczy - skrzyżowanie, długość odcinka 0,41 (6,02) km. Skala trudności; piesza 1, nordic walking 1, rower1. Nawierzchnia: beton

MIjając areszt wchodzimy w droge o nawierzchni betonowej. Po przejściu około410 metrów dochodzimy do skrzyżowania i skręcamy w prawo.

ODCINEK 6 - skrzyżowanie - Królewski Głaz, długość odcinka 1,42 (7,44) km. Skala trudności; piesza 1, nordic walking 1, rower1. Nawierzchnia: utwardzona

Wchodzimy na drogę utwardzoną i po 900 metrach dochodzimy do miejsca odpoczynku. Tutaj możemy usiąść na ławeczce, przegryźć jabłka rosnące na skarpie i podziwiać widok na Zalew Kamieński i największa atrakcję Wyspy Chrząszczewskiej - Królewskiego Głazu. Jest to głaz narzutowy z szaro-różowego granitu, znany dzięki legendom z nim związanym oraz swych dużych rozmiarów - wysokość ok. 3,5 metra, obwód ok. 20 metrów. Dawniej rozmiary głazu były trzykrotnie większe, jednak w XIX wieku intensywnie pozyskiwano z niego materiał budowlany. Głaz znajduje się w wodach Zalewu Kamieńskiego, niedaleko północnego brzegu Wyspy Chrząszczewskiej. Kamień został przyniesiony do Polski ze wschodniej Szwecji przez lądolód. Szarą barwę głaz zawdzięcza kwarcowi, a różową skaleniom i plagioklazom. Od 1959 roku Królewski Głaz jest chroniony jako pomnik przyrody nieożywionej. Według legendy, po opanowaniu Pomorza w 1121 roku, Bolesław Krzywousty przyjmował defiladę żeglarzy stojąc właśnie na Królewskim Głazie. Od kamienia pochodzi także prawdopodobnie nazwa pobliskiej miejscowości, Kamienia Pomorskiego. Inne legendy dotyczą samego powstania kamienia - według jednej z nich, gdy ogromna ropucha siała spustoszenie w wodach zalewu, bóg Trzygłów po wysłuchaniu modlitw spuścił na nią piorun zamieniając ją w kamień. Druga legenda wyjaśniająca pochodzenie głazu mówi o czarcie wygnanym z pobliskiego grodu, który obiecał znaleźć pewnemu olbrzymowi partnerkę, jeśli ten zniszczy ów gród. Podejrzliwy olbrzym chciał jednak najpierw zobaczyć partnerkę. Faktycznie, z wody wyłoniła się idealna kandydatka, jednak w momencie gdy zapiał kur, okazało się że w wodach zalewu zamiast partnerki dla olbrzyma stoi podstępny czart. Zdenerwowany olbrzym cisnął w niego ogromnym głazem. Ten chcąc uciec zamienił się w żabę, jednak nie zdążył i kamień przygniótł go, i więzi do dziś. Po dopoczynku ruszamy dalej droga utwardzoną około pół kilometra. Możemy również wrócić tą samą drogą do betonówki i skręcić w prawo aby dojśc do Buniewic. W ten sposób ominiemy trudniejszy odcinek szlaku na zachodniej części wyspy dochodząc do naszego szlaku przy przystanku PKS w Buniewicach.

ODCINEK 7 - Królewski Głaz - droga betonowa, długość odcinka 1,08  (8,52) km. Skala trudności; piesza 1, nordic walking 3, rower3. Nawierzchnia: droga polna

Droga utwardzona powoli przechodzi w drogę polną. Jest ona do pewnego momentu w miarę przejzdna - wyjeżdżona przez wędkarzy. Później musimy poruszać się koleinami, zaś droga coraz mocniej zarasta. Po dojściu do skraju lasu polepsza się i dochodzimy do drogi betonowej. Na prawo mamy dojście do zalewu.


ODCINEK 8 - skrzyżowanie - skrzyżowanie Buniewice, długość odcinka 0,36 (8,88) km. Skala trudności; piesza 1, nordic walking 1, rower 1. Nawierzchnia: beton

Po dojściu do drogi betonowej skręcamyw lewo. Mijamy po lewej stronie pozostałości po PGR-e oraz budynek dawnej szkoły. Dochodzimy do przystanku PKS. Na wiacie namalowana jest mapka sołectwa Buniewice.

ODCINEK 9 - skrzyżowanie Buniewice - skrzyżowanie, długość odcinka 0,99 (9,87) km. Skala trudności; piesza 1, nordic walking 1, rower 1. Nawierzchnia: asfalt - miejscami dziurawy

Skręcamy w prawo i wchodzimy do centrum wsi Buniewice. To właśnie tutaj w okresie II WŚ, znajdował się mały port dawnej cementowni, wykorzystywany do przepraw wojsk i mieszkańców niemieckich. Na niedalekim wzniesieniu g. Wyżyna znajdowało się jeszcze w XIX w. aż 18 megalitów, zbudowanych z ok. 10 głazów ustawionych w kręgi. Jeden z nich miał jeszcze zachowany nasyp kurhanu. Zostały całkowicie zniszczone przy wydobyciu kredy do cementowni w Buniewicach, czego świadkiem pozostaje do dziś podmokły krater. Wiadomo też, że na płn. od wsi wysadzono w powietrze jeszcze co najmniej jeden grobowiec, a ślady osadnicze kultury pucharów lejkowatych znalezione w płd.-zach. części Wyspy i w jej otoczeniu sugerują, że była ona miejscem uświęconym dla mieszkańców ówczesnego Wolina, którzy zapewne przepływali Dziwnę by odprawiać tu swoje obrzędy, chować zmarłych i czcić bogów Królewskiego Kamienia. Idąc asfaltem mijamy sklep, w którym gościnny właściciel na pewno przekaże Wam sporo dziejów historycznych wyspy oraz sprzeda oczywiście artykuły spożywcze. Po około kilometrze dochodzimy do większego skrzyżowania.


ODCINEK 10 - skrzyżowanie - skrzyżowanie Chrząszczewo, długość odcinka 1,46 (11,33) km. Skala trudności; piesza 1, nordic walking 2, rower2. Nawierzchnia: nierowny beton

Na skrzyżowaniu wchodzimy w drogę o nawierzchni betonowej iskręcamy w lewo skos. Po ponad kilometrze wchodzimy do wsi Chrząszczewo, skręcając na skrzyżowaniu z drogami polnemi w lewo.

ODCINEK 11  -skrzyżowanie Chrząszczewo - Chrząszczewo Centrum, długość odcinka 0,23 (11,56) km. Skala trudności; piesza 1, nordic walking 1, rower 1. Nawierzchnia: asfalt

Wchodzimy na drogę asfaltową i po chwili dochodzimy do centrum Chrząszczewa i szlaku czarnego którym szlismy na północ. Tutaj kończy się nasza wędrówka i tą samą droga którą przybyliśmy do wsi wracamydo Kamienia Pomorskiego.

Możemy jednak troszkę wydłużyć naszą wycieczkę i wyruszyć trasą alternatywnego powrotu (2,14 km). Po skręceniu w prawow kierunku Kamienia, po chwili mamy rozwidlenie dróg. Skręcamy w lewo i drogą utwardzoną docieramy do wału przeciw powodziowego. Przechodzimy obok stacji pomp, mijając ją prawą stroną wału i kierujemy się nim na południe. Nawierzchnia wału jest utwardzona i poruszamy się dobrą niedawno wybudowaną droga szutrową. Ta część trasy alternatywnej jest najpiękniejsza na wyspie ze względu na widok na Zalew Kamieński jak i samo miasto Kamień Pomorski. Nawierzchnia wału jest wyłączona z ruchu kołowego !. Trasa alternatywnego powrotu nie jest oznakowana znakami szlaków turystycznych, co może zmieni się po ustaleniach z Zachodniopomorskim Urzędem Melioracji i Urządzeń Wodnych w kolejnych latach.

PODSUMOWANIE.

 • Szlak oznakowany na obydwa kierunki jego pokonywania.
 • Oznaczenie szlaku w 2013 roku określamy jako bardzo dobre.
 • Oprócz odcinka 7, szlak można pokonać zarówno samochodem, rowerem jak i z zastosowaniem nordic walking. Drogi w dobrym stanie. Ocena ogólna szlaku jako łatwy.

SKALA TRUDNOŚĆI PIESZA – 1
SKALA TRUDNOŚCI ROWER – 1
SKALA  TRUDNOŚCI NORDIC WALKING - 1

1 – łatwy bez utrudnień
2 – z miejscowymi utrudnieniami
3 – o utrudnionym przejściu/przejeździe

OPIS DANYCH TECHNICZNYCH SZLAKU WG. GOOGLE MAPS:

 1. Długość szlaku 11,56 km
 2. Łączna wysokość podejść na trasie około 47,7 metrów na odcinku 6,74 km (58%)
 3. Łączna ilość zejść na trasie około 46,8 metrów na odcinku 4,82 km (42%)
 4. Wysokość względna minimalna około -2 metry
 5. Wysokość względna maksymalna około 3metry
 6. Wysokość względna średnia około 7 metrów

P-S-ZKA-129, czarny Kamień Pomorski PKP - Głaz Królewski - Chrząszczewo 11,56 km

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
google-site-verification=wfg-IFG4CmpIEcTo1nzg7FuqAapBTdLHliELEKxesqo
Sklep internetowy Shoper.pl